Art. 507. Kodeks Postępowania Karnego

Art. 507. Wyrok nakazowy, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub sprzeciw cofnięto, staje się prawomocny.

Następne Artykuły

Art. 508. (skreślony).

Art. 509. (skreślony).

Art. 510. (skreślony).

Art. 511. (skreślony).

Art. 512. (skreślony).

Art. 513. (skreślony).

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?