Art. 480. Kodeks Postępowania Karnego

Art. 480. (uchylony).

Następne Artykuły

Art. 481. (uchylony).

Art. 482. (uchylony).

Art. 483. (uchylony).

Art. 484. (uchylony).

Art. 485. W sprawach z oskarżenia prywatnego stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym, z zachowaniem przepisów niniejszego rozdziału.

Art. 486. (uchylony).

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?