Art. 400. Kodeks Cywilny

Art. 400. (uchylony).

Następne Artykuły

Art. 401. (uchylony).

Art. 402. (uchylony).

Art. 403. (uchylony).

Art. 404. (uchylony).

Art. 405. Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

Art. 406. Obowiązek wydania korzyści obejmuje nie tylko korzyść bezpośrednio uzyskaną, lecz także wszystko, co w razie zbycia, utraty lub uszkodzenia zostało uzyskane w zamian tej korzyści albo jako naprawienie szkody.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?