Art. 399. Kodeks Cywilny

Art. 399. (uchylony).

Następne Artykuły

Art. 400. (uchylony).

Art. 401. (uchylony).

Art. 402. (uchylony).

Art. 403. (uchylony).

Art. 404. (uchylony).

Art. 405. Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?