Art. 396. Kodeks Cywilny

Art. 396. Jeżeli zostało zastrzeżone, że jednej lub obu stronom wolno od umowy odstąpić za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne), oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego.

Następne Artykuły

Art. 397. (uchylony).

Art. 398. (uchylony).

Art. 399. (uchylony).

Art. 400. (uchylony).

Art. 401. (uchylony).

Art. 402. (uchylony).

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?