Art. 243. Konstytucja RP

Art. 243
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Następne Artykuły

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?