Art. 165. Kodeks Wykroczeń

Art. 165. Kto w lesie, w sposób złośliwy, płoszy albo ściga, chwyta, rani lub
zabija dziko żyjące zwierzę, poza czynnościami związanymi z polowaniem lub
ochroną lasów, jeżeli czyn z mocy innego przepisu nie jest zagrożony karą surowszą,
podlega karze grzywny albo karze nagany.

Następne Artykuły

Art. 166. Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi
z polowaniem,
podlega karze grzywny albo karze nagany.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?