Art. 159. Kodeks Cywilny

Art. 159. Przepisów o obowiązku zachowania formy aktu notarialnego nie stosuje się w wypadku, gdy grunty wniesione jako wkład do rolniczej spółdzielni produkcyjnej mają stać się współwłasnością dotychczasowych właścicieli.

Następne Artykuły

Art. 160. (uchylony).

Art. 161. (uchylony).

Art. 162. (uchylony).

Art. 163. (uchylony).

Art. 164. (uchylony).

Art. 165. (uchylony).

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?