Art. 143. Kodeks Post─Öpowania Administracyjnego

Art. 143. Wniesienie za┼╝alenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia,
jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać
jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione.

Następne Artykuły

Art. 144. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do zażaleń
maj─ů odpowiednie zastosowanie przepisy dotycz─ůce odwo┼éa┼ä.

Art. 145. ┬ž 1. W sprawie zako┼äczonej decyzj─ů ostateczn─ů wznawia si─Ö
post─Öpowanie, je┼╝eli:
1) dowody, na kt├│rych podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczno┼Ťci
faktyczne, okazały się fałszywe;
2) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa;
3) decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej,
kt├│ry podlega wy┼é─ůczeniu stosownie do art. 24, 25 i 27;
4) strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu;
5) wyjd─ů na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczno┼Ťci faktyczne lub nowe dowody
istniej─ůce w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, kt├│ry wyda┼é decyzj─Ö;
6) decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego
organu;
7) zagadnienie wst─Öpne zosta┼éo rozstrzygni─Öte przez w┼éa┼Ťciwy organ lub s─ůd
odmiennie od oceny przyj─Ötej przy wydaniu decyzji (art. 100 ┬ž 2);
8) decyzja zosta┼éa wydana w oparciu o inn─ů decyzj─Ö lub orzeczenie s─ůdu, kt├│re
zostało następnie uchylone lub zmienione.
┬ž 2. Z przyczyn okre┼Ťlonych w ┬ž 1 pkt 1 i 2 post─Öpowanie mo┼╝e by─ç wznowione
również przed stwierdzeniem sfałszowania dowodu lub popełnienia przestępstwa
orzeczeniem s─ůdu lub innego organu, je┼╝eli sfa┼észowanie dowodu lub pope┼énienie
przest─Öpstwa jest oczywiste, a wznowienie post─Öpowania jest niezb─Ödne dla unikni─Öcia
niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnej szkody dla interesu
społecznego.
┬ž 3. Z przyczyn okre┼Ťlonych w ┬ž 1 pkt 1 i 2 mo┼╝na wznowi─ç post─Öpowanie tak┼╝e
w przypadku, gdy post─Öpowanie przed s─ůdem lub innym organem nie mo┼╝e by─ç
wszcz─Öte na skutek up┼éywu czasu lub z innych przyczyn okre┼Ťlonych w przepisach
prawa.
Art. 145a. ┬ž 1. Mo┼╝na ┼╝─ůda─ç wznowienia post─Öpowania r├│wnie┼╝ w przypadku,
gdy Trybuna┼é Konstytucyjny orzek┼é o niezgodno┼Ťci aktu normatywnego
z Konstytucj─ů, umow─ů mi─Ödzynarodow─ů lub z ustaw─ů, na podstawie kt├│rego zosta┼éa
wydana decyzja.
┬ž 2. W sytuacji okre┼Ťlonej w ┬ž 1 skarg─Ö o wznowienie wnosi si─Ö w terminie
jednego miesi─ůca od dnia wej┼Ťcia w ┼╝ycie orzeczenia Trybuna┼éu Konstytucyjnego.
Art. 145b. ┬ž 1. Mo┼╝na ┼╝─ůda─ç wznowienia post─Öpowania r├│wnie┼╝ w przypadku,
gdy zosta┼éo wydane orzeczenie s─ůdu stwierdzaj─ůce naruszenie zasady r├│wnego
traktowania, zgodnie z ustaw─ů z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdro┼╝eniu niekt├│rych
przepis├│w Unii Europejskiej w zakresie r├│wnego traktowania (Dz. U. z 2016 r. poz.
1219), jeżeli naruszenie tej zasady miało wpływ na rozstrzygnięcie sprawy
zako┼äczonej decyzj─ů ostateczn─ů.
┬ž 2. W sytuacji okre┼Ťlonej w ┬ž 1 skarg─Ö o wznowienie wnosi si─Ö w terminie
jednego miesi─ůca od dnia uprawomocnienia si─Ö orzeczenia s─ůdu.

Art. 146. ┬ž 1. Uchylenie decyzji z przyczyn okre┼Ťlonych w art. 145 ┬ž 1 pkt 1
i 2 nie mo┼╝e nast─ůpi─ç, je┼╝eli od dnia dor─Öczenia lub og┼éoszenia decyzji up┼éyn─Ö┼éo
dziesi─Ö─ç lat, za┼Ť z przyczyn okre┼Ťlonych w art. 145 ┬ž 1 pkt 3ÔÇô8 oraz w art. 145a
i art. 145b, jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło pięć lat.
┬ž 2. Nie uchyla si─Ö decyzji tak┼╝e w przypadku, je┼╝eli w wyniku wznowienia
post─Öpowania mog┼éaby zapa┼Ť─ç wy┼é─ůcznie decyzja odpowiadaj─ůca w swej istocie
decyzji dotychczasowej.

Art. 147. Wznowienie post─Öpowania nast─Öpuje z urz─Ödu lub na ┼╝─ůdanie strony.
Wznowienie post─Öpowania z przyczyny okre┼Ťlonej w art. 145 ┬ž 1 pkt 4 oraz
w art. 145a i art. 145b nast─Öpuje tylko na ┼╝─ůdanie strony.

Art. 148. ┬ž 1. Podanie o wznowienie post─Öpowania wnosi si─Ö do organu
administracji publicznej, który wydał w sprawie decyzję w pierwszej instancji,
w terminie jednego miesi─ůca od dnia, w kt├│rym strona dowiedzia┼éa si─Ö o okoliczno┼Ťci
stanowi─ůcej podstaw─Ö do wznowienia post─Öpowania.
┬ž 2. Termin do z┼éo┼╝enia podania o wznowienie post─Öpowania z przyczyny
okre┼Ťlonej w art. 145 ┬ž 1 pkt 4 biegnie od dnia, w kt├│rym strona dowiedzia┼éa si─Ö
o decyzji.

Art. 149. ┬ž 1. Wznowienie post─Öpowania nast─Öpuje w drodze postanowienia.
┬ž 2. Postanowienie stanowi podstaw─Ö do przeprowadzenia przez w┼éa┼Ťciwy organ
post─Öpowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygni─Öcia istoty sprawy.
┬ž 3. Odmowa wznowienia post─Öpowania nast─Öpuje w drodze postanowienia.
┬ž 4. Na postanowienie, o kt├│rym mowa w ┬ž 3, s┼éu┼╝y za┼╝alenie.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?